Výmenný kurz euraZdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB. 23. októbra 2019 2019/C 360/03