Ισοτιμίες του ευρώΠηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 23 Οκτωβρίου 2019 2019/C 360/03