Decyzja Rady z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie przyjęcia Statutu Komitetu Ekonomiczno-Finansowego (1999/8/WE)