Cauza T-748/18: Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2020 – Glimarpol/EUIPO – Metar (Instrument pneumatic) [„Desen sau model industrial comunitar – Procedură de declarare a nulității – Desen sau model industrial comunitar înregistrat care reprezintă un instrument pneumatic – Desen sau model industrial anterior – Dovada divulgării – Articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 – Motiv de nulitate – Caracter individual – Impresie globală diferită – Articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 6/2002”]