Písomná otázka E-000386/11 Nikolaos Salavrakos (EFD) Komisii. Turecko – porušovanie ľudských práv zadržiavaných Kurdov