Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY ktoré sa týka národného programu reforiem Španielska na rok 2013 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Španielska na roky 2012 – 2016