Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/746, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2020, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 muuttamisesta tiettyjen toimenpiteiden soveltamispäivien lykkäämiseksi covid-19-pandemian yhteydessä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)