Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/596 a Comisiei din 8 aprilie 2021 de modificare a anexei II la Decizia 2003/467/CE în ceea ce privește statutul oficial de stat indemn de bruceloză al Croației în ceea ce privește efectivele de bovine [notificată cu numărul C(2021) 2260] (Text cu relevanță pentru SEE)