Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1995 z dne 4. decembra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/1261 glede upravnih sprememb informacij v zvezi z dovoljenjem Unije za družino biocidnih proizvodov „Hypred's iodine based products“ (Besedilo velja za EGP)