Cauza T-113/20: Acțiune introdusă la 20 februarie 2020 – BSEF/Comisia