Sprawa T-113/20: Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2020 r. – BSEF / Komisja