Bendras pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Sąjungos pozicijos Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, steigiančiu Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Libano Respublikos asociaciją, dėl ES ir Libano partnerystės prioritetų ir pridedamo susitarimo priėmimo$