Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan neuvoston päätöksessä (YUTP) 2019/1894, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2020/275, ja neuvoston asetuksessa (EU) 2019/1890, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/274, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä 2020/C 65/02