Bendras pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos Sąjungos ir Kazachstano Respublikos tvirtesnės partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo