Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/759 z dne 8. junija 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2016/588 zaradi vključitve uporabe učinkovitih 12-voltnih alternatorjev v osebnih avtomobilih, ki lahko delujejo na nekatera alternativna goriva (Besedilo velja za EGP)