Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/759 a Comisiei din 8 iunie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/588 pentru a include utilizarea alternatoarelor eficiente de 12 volți la autoturismele care pot funcționa cu anumiți combustibili alternativi (Text cu relevanță pentru SEE)