Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/759 (2020. gada 8. jūnijs), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/588, lai efektīvo 12 V maiņstrāvas ģeneratoru izmantošanu attiecinātu arī uz vieglajiem pasažieru automobiļiem, kas spēj darboties ar konkrētām alternatīvām degvielām (Dokuments attiecas uz EEZ)