Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/759, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2020, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/588 muuttamisesta sen soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan tehokkaiden 12V:n vaihtovirtageneraattoreiden käyttöä tietyillä vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivissa henkilöautoissa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)