RAPPORT dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE rigward l-introduzzjoni ta' miżuri tekniċi dettaljati għat-tħaddim ta' sistema definittiva tal-VAT għat-tassazzjoni ta' kummerċ bejn l-Istati Membri (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS)) Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji Rapporteur: Fulvio Martusciello