Απόφαση (ΕΕ) 2020/609 του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2020 για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας που συγκροτήθηκε βάσει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα όσον αφορά τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Μεικτής Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας