Výsledky dosiahnuté v rámci obnoveného európskeho programu vzdelávania dospelých