Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1597 tat-23 ta' Ottubru 2018 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/247 dwar miżuri protettivi marbuta ma' tifqigħat tal-influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja f'ċerti Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2018) 7117) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)