A Bizottság (EU) 2018/1928 végrehajtási határozata (2018. december 6.) a Dánia által kért eltérésnek a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 91/676/EGK tanácsi irányelv alapján való engedélyezéséről (az értesítés a C(2018) 8081. számú dokumentummal történt)