2009/84/EG: Beslut nr 1/2009 av gemensamma kommittén EG–Schweiz av den 14 januari 2009 om ersättning av tabellerna III och IV b i protokoll nr 2