2009/84/EG: Besluit nr. 1/2009 van het Gemengd Comité EG-Zwitserland van 14 januari 2009 tot vervanging van de tabellen III en IV b) van Protocol nr. 2