Översikt över EU-beslut om godkännande för försäljning av läkemedel fr.o.m. 1 augusti 2014 t.o.m. 31 augusti 2014 (Beslut som antagits i enlighet med artikel 34 i direktiv 2001/83/EC eller artikel 38 i direktiv 2001/82/EC)