Sažetak odluka Europske unije o odobrenjima za stavljanje u promet lijekova od 1. kolovoza 2014. do 31. kolovoza 2014. (Odluke donesene u skladu s člankom 34. Direktive 2001/83/EZ ili člankom 38. Direktive 2001/82/EZ)