Υπόθεση T-154/13: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Δεκεμβρίου 2013 — Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology κατά Επιτροπής