Sag T-154/13: Rettens kendelse af 10. december 2013 — Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology mod Kommissionen