Věc T-154/13: Usnesení Tribunálu ze dne 10. prosince 2013 — Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology v. Komise