Conclusie van advocaat-generaal Szpunar van 9 september 2014.