Generalinio advokato M. Szpunar išvada, pateikta 2014 m. rugsėjo 9 d.$