Заключение на генералния адвокат M. Szpunar, представено на 9 септември 2014 г.