Lieta C-540/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 16. jūlijā iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – WV/Landkreis Harburg