Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2020 r