Oversigt over indtægter og udgifter – Agenturet for Samarbejde Mellem Energireguleringsmyndigheder 2020