Mededeling van de Commissie krachtens artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2761/72 van de Raad van 19 december 1972