Kawża C-576/12 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat- 28 ta’ Novembru 2013 — Ivan Jurašinović vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Appell — Aċċess għal dokumenti tal-istituzzjonijiet — Regolament (KE) Nru 1049/2001 — Eċċezzjonijiet għad-dritt għal aċċess — L-ewwel u t-tielet inċiż tal-Artikolu 4(1)(a) — Sigurtà pubblika — Relazzjonijiet internazzjonali)