Lieta C-576/12 P: Tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 28. novembra spriedums — Ivan Jurašinović /Eiropas Savienības Padome (Apelācija — Piekļuve iestāžu dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Piekļuves tiesību izņēmumi — 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmais un trešais ievilkums — Valsts drošība — Starptautiskās attiecības)