Cauza T-517/09: Hotărârea Tribunalului din 27 noiembrie 2014 – Alstom/Comisia („Concurență – Înțelegeri – Piața transformatoarelor de putere – Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE și a articolului 53 din Acordul privind SEE – Afectarea comerțului dintre statele membre – Noțiunea de întreprindere – Imputabilitatea comportamentului ilicit – Prezumția exercitării efective a unei influențe decisive de către o societate-mamă asupra comportamentului filialei sale – Obligația de motivare”)