Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 334/2013 z  11. apríla 2013 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny