Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 334/2013 ( 2013. gada 11. aprīlis ), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai