2013 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 334/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti