Predlog DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o razveljavitvi Direktive Sveta 93/5/EGS z dne 25. februarja 1993 o pomoči Komisiji in sodelovanju držav članic pri znanstvenem proučevanju vprašanj v zvezi z živili