Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA, ar ko atceļ Padomes 1993. gada 25. februāra Direktīvu 93/5/EK par atbalstu Komisijai un dalībvalstu sadarbību pārtikas jautājumu zinātniskā izpētē