Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria panaikinama 1993 m. vasario 25 d. Tarybos direktyva 93/5/EEB dėl valstybių narių pagalbos Komisijai ir dėl jų bendradarbiavimo moksliškai nagrinėjant su maistu susijusius klausimus