Kawża C-181/18 P: Appell ippreżentat fil-5 ta’ Marzu 2018 mir-Repubblika tal-Polonja mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) fl-1 ta’ Diċembru 2017 fil-Kawża T-849/16, PGNiG Supply & Trading vs Il-Kummissjoni Ewropea