Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8821 – Advent International/Circet Groupe) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG. )