Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.8821 – Advent International/Circet Groupe) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP. )