A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő felhasználásáról szóló, 2009. május 6-i 2009/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (átdolgozás) kapcsolatos, 2009 és 2014 közötti időszakra vonatkozó tagállami tapasztalatokról$